Στιγμές και διάρκειες

[ παρουσίαση ]

Η παρούσα συλλογή περιλαµβάνει δεκατρία κείµενα φιλοσοφίας και ιστορίας των µαθηµατικών και της λογικής, που καλύπτουν µια ευρύτατη περιοχή, τόσο θεµατικά όσο και χρονικά.

Τα κείµενα φιλοσοφίας αφορούν στη φύση των µαθηµατικών αντικειµένων και στο πληροφορικό περιεχόµενο των µαθηµατικών αληθειών (∆. Αναπολιτάνος), στα ενορατικά µαθηµατικά του L.E.J. Brouwer και στη λογική τους (Γ. Βαφειάδου και J. Rand Moschovakis), στη χρήση της θεωρίας αναδροµικών συναρτήσεων στη θεωρία προσδιορισµού αναφοράς (Ε. Καλυβιανάκη και Γ.Ν. Μοσχοβάκης), στην ανθυφαιρετική φύση της γεωµετρίας και της φιλοσοφίας των Πυθαγορείων (Σ. Νεγρεπόντης), στην αναποτελεσµατικότητα των µαθηµατικών όταν εφαρµόζονται στην καθηµερινή ζωή (Α. Τζουβάρας), στο πρόγραµµα των «ανάστροφων µαθηµατικών» του H. Friedman (Κ. Χατζηκυριάκου) και στις αφαιρετικές αρχές του G. Frege σε σχέση µε ένα δίληµµα του P. Benacerraf (∆. Χριστοπούλου).

Τα ιστορικά θέµατα που θίγονται είναι: ένα επιχείρηµα του Σέξτου Εµπειρικού που αφορά στην έννοια του «απειράκις άπειρον» (Α. ∆έµης), το σύστηµα συλλογιστικών «τρόπων» που ανέπτυξε ο Αριστοτέλης (Κ. ∆ηµητρακόπουλος), η ύπαρξη «Στοιχείων» µαθηµατικών πριν από τον Ευκλείδη (Β. Καρασµάνης), η ταύτιση τυπικών αποδείξεων και προγραµµάτων µέσω του «ισοµορφισµού Curry-Howard» (Γ. Κολέτσος), το νόηµα του όρου «δεδοµένον» κατά τον Μαρίνο τον Φιλόσοφο (Φ. Φουρναράκης) και, τέλος, µια νέα ανάγνωση της Εισαγωγής του έργου «Αριθµητικά» του ∆ιόφαντου (Γ. Χριστιανίδης και ∆. ∆ιαλέτης).
________________________________________
(επιμέλεια) Δ. Α. Αναπολιτάνου: "Στιγµές και διάρκειες - 13 κείµενα φιλοσοφίας και ιστορίας των µαθηµατικών και της λογικής"

ISBN 978-960-211-936-5 - σελ. 416 - τιμή 25,00 ευρώ - έκδοση Δεκεμβρίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...