Η οθωμανική αυτοκρατορία

[ παρουσίαση ]

«Προσπάθησα να κάνω, όπως πιστεύω, μια ευρύτερα περιεκτική παρουσίαση - η οποία συμπεριλαμβάνει όχι μόνο την πολιτική ιστορία, αλλά και την ιστορία της κοινωνίας, της οικονομίας και της εργασίας. Πολύ συχνά, το κράτος έχει υπερεκτιμηθεί στην οθωμανική ιστοριογραφία. Αυτό εν μέρει οφείλεται στο γεγονός ότι οι πηγές βάσει των οποίων γράφεται η ιστορία παράγονται από το ίδιο το κράτος. Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να αναδείξει και τη φωνή ομάδων που ανήκουν στην κοινωνία των πολιτών, εκτός κυβέρνησης. . . Όποτε κρίθηκε απαραίτητο, έχω τονίσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά της οθωμανικής εμπειρίας. . . Προσπάθησα όμως παντού να παρουσιάσω τις μεταβολές του οθωμανικού κόσμου ως μια διαδικασία που έχει πολλά κοινά με αντίστοιχες διαδικασίες σε άλλα κράτη, κοινωνίες και οικονομίες. . .

Το πρώτο κεφάλαιο τοποθετεί την οθωμανική ιστορία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και εξετάζει το ρόλο της στην εξέλιξη της δυτικής Ευρώπης. Τα τρία επόμενα κεφάλαια αποτελούν χρονολογικές επισκοπήσεις της περιόδου πριν το 1683, του 18ου αιώνα και της περιόδου 1800-1922 αντίστοιχα. Τα κεφάλαια 5 ώς 10 έχουν θεματικό χαρακτήρα και μελετούν διάφορα καίρια ζητήματα: την εσωτερική και διεθνή πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον λαϊκό πολιτισμό, την έννοια της ταυτότητας, το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ των υπηκόων. Το τελευταίο κεφάλαιο εξετάζει τον απόηχο του οθωμανικού παρελθόντος στις εμπειρίες των λαών που ζουν στα πάνω από τριάντα κράτη τα οποία καταλαμβάνουν τις οθωμανικές κάποτε χώρες.» - Από τον πρόλογο του συγγραφέα

Διαβάστε επίσης του ιδίου: "Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 1300-1600"
________________________________________________
Ντόναλντ Κουαρτέτ: "Η οθωμανική αυτοκρατορία - Οι τελευταίοι αιώνες, 1700-1922" - μετάφραση: Μαρίνος Σαρηγιάννης

ISBN 960-221-334-5 - σελ. 373 - τιμή 22,00 ευρώ - έκδοση 2006

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...