Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα

[ παρουσίαση ]

Η φεμινιστική σκέψη δεν περιορίζεται στην κριτική για την υποτελή θέση των γυναικών στις σύγχρονες κοινωνίες και την ιδεολογική της νομιμοποίηση. Εκτείνεται στους τρόπους με τους οποίους γνωρίζουμε συστηματικά τους κόσμους που μας περιβάλλουν. Με λίγα λόγια, ακουμπά τον πυρήνα των επιστημών του ανθρώπου και της κοινωνίας.

Ο συλλογικός αυτός τόμος συνιστά έναν απολογισμό της επίδρασης της φεμινιστικής σκέψης στις ελληνικές κοιν
ωνικές επιστήμες τη μεταπολιτευτική περίοδο. Γνωστές ερευνήτριες, οι οποίες έχουν συμβάλει συστηματικά στην ανάδειξη της έμφυλης διάστασης των κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων μέσα από την εφαρμογή της οπτικής του φύλου στη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, εξετάζουν τις χρήσεις της έννοιας του φύλου σε ποικίλα γνωστικά πεδία - την κοινωνική ανθρωπολογία, την ιστορία, τη γλωσσολογία, τις σπουδές του χώρου, την ψυχολογία, την εκπαίδευση, την οικονομία και την πολιτική επιστήμη. Έτσι παρουσιάζουν μια διεξοδική εικόνα των χρήσεων του φύλου και των αποτελεσμάτων τους στο ελληνικό ακαδημαϊκό πλαίσιο σε σχέση με αντίστοιχες πνευματικές διεργασίες στον διεθνή χώρο. Στην εισαγωγή του τόμου επιχειρείται η συγκριτική αποτίμηση αυτών των κλαδικών απολογισμών και αναλύεται η σημασία της για την κατανόηση της ιδεολογικής και πολιτισμικής δυναμικής που χαρακτηρίζει τη συγκρότηση των κοινωνικών επιστημών στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. - (Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Βενετία Καντσά - Ευθύμιος.Παπαταξιάρχης
Εισαγωγή: Χρήσεις του φύλου στις κοινωνικές επιστήμες. Ένας συγκριτικός ελληνικός απολογισμός

Αλεξάνδρα Μπακαλάκη
Για το κοινωνικό φύλο στην ανθρωπολογία και την ελληνική εθνογραφία

Έφη Αβδελά
Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα. Από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση;

Μαριάνθη Μακρή-Τσιλιπάκου
Η «γυναικεία γλώσσα» και η γλώσσα των γυναικών

Αναστασία-Σάσα Λαδά
Φύλο και χώρος. Αρχικές προσεγγίσεις και νέα ερωτήματα ή μεταξύ ορατών και Αοράτων

Χρυσή Ιγγλέση
Ψυχολογία και φύλο. Η παρουσίαση μιας απουσίας

Εύη Κλαδούχου
Εκπαίδευση και φύλο στην Ελλάδα. Εννοιολογήσεις του φύλου στο χώρο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης

Ξανθή Πετρινιώτη
Η έρευνα για το φύλο στα οικονομικά της εργασίας. Ένας απολογισμός του ερευνητικού έργου

Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα
Η «ανισότητα των φύλων» ως πρόβλημα πολιτικής. Άρρητες παραδοχές της σύγχρονης πολιτικής ανάλυσης

«...Ο παρών τόμος συνιστά έναν απολογισμό της επίδρασης της φεμινιστικής σκέψης στις ελληνικές κοινωνικές επιστήμες κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο. Σε ένα πρώτο επίπεδο, αναφέρεται στην καταγραφή της πορείας που έχει διαγράψει η έννοια του φύλου σε ποικίλα επιστημονικά πεδία, όπως στην κοινωνική ανθρωπολογία, την ιστορία, τη γλωσσολογία, τις σπουδές του χώρου, την ψυχολογία, την εκπαίδευση, την οικονομία κα την πολιτική επιστήμη. Σε ένα δεύτερο, και όπου αυτό είναι δυνατό, ασχολείται με την ένταξη των παραπάνω προσεγγίσεων σ' έναν ευρύτερο διάλογο για παρόμοια ζητήματα, ο οποίος διεξάγεται στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα υπάρχουν επιστημονικές περιοχές στις οποίες καταγράφεται μια μακρά παρουσία του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου και άλλες όπου το φύλο ως ερμηνευτική προσέγγιση μόλις τώρα αρχίζει να αναδύεται...

Στη συνεχιζόμενη συζήτηση για τη μορφή που παίρνει η ώσμωση της φεμινιστικής σκέψης με τις επιστήμες της κοινωνίας και του ανθρώπου αλλά και για το περιεχόμενο και τις προοπτικές των σπουδών φύλου στην Ελλάδα, ένα από τα κεντρικά ζητήματα αφορά τον ίδιο τον ορισμό του αντικειμένου. Από τη μια εκφράζονται απόψεις που υπογραμμίζουν τη σημασία της θεωρητικής και θεσμικής αυτονομίας των σπουδών φύλου, ενώ από την άλλη ενισχύονται οι θέσεις εκείνες που τάσσονται υπέρ της ένταξης της οπτικής του φύλου σε διακριτές επιστήμες...

Το αποτέλεσμα είναι ένας βαθύς απολογισμός της εφαρμογής της προβληματικής για το φύλο στο ελληνικό ακαδημαϊκό πλαίσιο σε σχέση με αντίστοιχες πνευματικές διεργασίες στον διεθνή χώρο...»
- (Από τον πρόλογο του βιβλίου)
_________________________________________________________
ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΝΤΣΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΗ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (επιμέλεια): "Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα"

ISBN 978-960-221-476-3 - σελ. 277 - τιμή 25,00 ευρώ - έκδοση Μαΐου2010

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...