Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου

[ παρουσίαση ]

Μετά από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες (8 Ιουλίου 2010), στον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου, προέκυψε νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου, που συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Γεώργιος Ψύχαλος

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Νίκας

Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ζαχαράκης

Ταμίας: Ευάγγελος Δαρδανός

Αν. Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Παπαδήμας

Μέλη: Κωνσταντίνος Αγγελάκης, Βασίλειος Κατσικέας, Δημήτριος Μπαλιάτσας, Γιάννης Σολδάτος

Σε καιρούς ιδιαίτερα κρίσιμους για την οικονομία της χώρας, πόσο, μάλιστα, για τον Κλάδο του Βιβλίου, το νέο Δ.Σ. έρχεται ν’ αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα, που το τελευταίο διάστημα έχουν γιγαντωθεί. Η αβελτηρία του κράτους είναι πασιφανής, σε όλα τα επίπεδα, καθώς αντιμετωπίζει το Βιβλίο ως ένα «προϊόν» ευτέλειας και όχι ως ύψιστο πολιτισμικό αγαθό, που θα έπρεπε να θεωρείται.

Γεώργιος Ψύχαλος

Πρόεδρος του Σ.ΕΚ.Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...