Περίπολος Ζ΄

[ παρουσίαση ]

Η Περίπολος Ζ΄ συνιστά ένα νεωτερικό αντιπολεµικό αφήγηµα, το οποίο δεν έχει απασχολήσει την κριτική, ενώ συνήθως απουσιάζει από µελέτες στις οποίες θα έπρεπε να συνεξετάζεται µαζί µε τη λοιπή αντιπολεµική λογοτεχνία του µεσοπολέµου (Μυριβήλη, Βενέζη, Μπεράτη, ∆ούκα). Το αφήγηµα αυτό απασχόλησε τον Σκαρίµπα επί µισό αιώνα, από το 1932, όταν πρωτοδηµοσιεύτηκαν τα 2 πρώτα κεφάλαιά του στη συλλογή διηγηµάτων Το θείο τραγί έως το 1977, οπότε επανεκδόθηκε αυτοτελώς, ύστερα από τη σποραδική ύφανσή του µέσα στο υλικό του µυθιστορήµατος Φυγή προς τα εµπρός, που πήρε και το Α΄ βραβείο µυθιστορήµατος (1976).

Η γενετική έκδοση της Περιπόλου Ζ΄, στην οποία προβαίνει η Νεφέλη, µε την επιµέλεια της Κατερίνας Κωστίου, αποτελεί µια απόπειρα να παρουσιαστεί το κείµενο κατά τη διαδικασία γένεσής του και, συνάµα, µια βασική συγγραφική ιδιοτυπία, που συνδέει τον ιδιόρρυθµο Χαλκιδαίο µε αρκετούς σηµαντικούς πεζογράφους της Γενιάς του: η διαρκής επεξεργασία και δηµοσίευση του ίδιου κειµένου. Παράλληλα, στην έκδοση αυτή αξιοποιείται αδηµοσίευτο υλικό, σχετικό µε τη συγγραφική πορεία του συγκεκριµένου έργου, από το Αρχείο του συγγραφέα, µε στόχο να φωτιστεί η µέθοδος µε την οποία εργαζόταν και ο τρόπος µε τον οποίο διαµορφώθηκε το ανεπανάληπτο ύφος του. Ο µελετητής µπορεί να διερευνήσει την εξέλιξη του σκαριµπικού ύφους, παρακολουθώντας τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνεται το αφήγηµα αυτό, από δηµοσίευση σε δηµοσίευση. Η έκδοση συνοδεύεται από παράρτηµα φωτογραφιών, καθώς και αδηµοσίευτων σχεδίων του ίδιου του συγγραφέα.

___________________________________

Γιάννης Σκαρίμπας: "Περίπολος Ζ΄"

ISBN: 978-960-211-895-5 - σελ. 256 - τιμή 18,50 ευρώ - έκδοση Φεβρουαρίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...