Ο φόβος φίλε!

"Μέ ἀφορμή ἕνα γράμμα ποῦ ἔπεσε στά χέρια μου, ὄχι τυχαῖα, γράφτηκε αὐτός ὁ μονόλογος.

Ἡ ζωή τοῦ ἀποστολέα, δέν ἔχει κάτι ἰδιαίτερα συναρπαστικό. Συνηθισμένη ἱστορία θά τήν ἔλεγα δυστυχῶς! Ἀπολύτως γνώριμη! Σύμφωνη μέ τά ἤθη, τίς παραδόσεις καί τίς νοοτροπίες τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας! Τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητας ὅπως τήν μάθαμε, τήν βιώσαμε ἤ τήν ἀκοῦμε ἀκόμα, κάθε μέρα! Δέν ἄλλαξαν πολλά ἀπό τόν περασμένο αἰώνα! Μέ μικρές παραλλαγές μπορεῖ νά συμβεῖ, ἤ νά ἔχει συμβεῖ στόν καθένα, μία καί ἡ πλειοψηφία ἔτσι ἔμαθε νά σκέφτεται...

Ὄχι, λάθος! Δέν σκέφτεται! Ἁπλά ἔτσι ἔμαθε νά ἐνεργεῖ! «Ἔτσι τά βρήκαμε!», η μόνιμη δικαιολογία! Ἡ σκέψη, ἄν ἔρθει, γίνεται πολύ ἀργότερα, συνήθως ὅταν πιά δέν ἔχεις χρόνο νά διορθώσεις τίποτα! Ἑπομένως τό ἀσυνήθιστο στήν νοοτροπία μας, καί σ’ αὐτόν τόν μονόλογο, εἶναι ἡ διάθεση τοῦ ἀποστολέα, τό κουράγιο του, γιά αὐτοκριτική, γιά ἀπολογισμό! Ἔστω καί ἀργά! Αὐτό κι ἄν εἶναι σπάνιο! Αὐτοκριτική, Αὐτογνωσία, Αὐτοεκτίμηση! Ἄγνωστες λέξεις καί ἔννοιες! Κανείς δέν προλαβαίνει νά τῆς μάθει, γιατί ἡ ζωή μᾶς τρέχει! Τό λογικό θά ἦταν νά τρέχεις τήν ζωή σου ἐσύ, ὅπως ἐσύ θές.

Μά πόσοι τό κατάφεραν; Γιατί ὅμως; Τί φταίει; Θεωρῶ πῶς τό κυρίαρχο πρόσωπο καί αὐτῆς τῆς ἱστορίας, εἶναι ἡ μάνα. Πάντα ἡ μάνα εἶναι τό βασικό πρόσωπο ποῦ σηματοδοτεῖ τήν ζωή κάθε ἀνθρώπου, ἀκόμα κι ἄν δέν ὑπάρχει, ἀκόμα καί μέ τήν ἔλλειψή της. Καί πιό συγκεκριμένα ἡ γυναίκα. Πάντα μία γυναίκα μᾶς γεννᾶ καί ὑπάρχει στά πρῶτα χρόνια της ζωῆς μας. Τά χρόνια ποῦ διαμορφώνουμε τόν χαρακτήρα μας. Γιά νά μᾶς διαπαιδαγωγήσει. Ἡ βασική ὑπεύθυνη γιά κάθε κακό ἤ καλό κουβαλᾶμε ἰσοβίως!

Ἄς μή μοῦ θυμώσουν οἱ φεμινίστριες, τουλάχιστον ὄχι πρίν ἀναλογιστοῦν τό βάρος τοῦ ρόλου τους, νά γίνουν μάνες! Νά γεννήσουν καί νά διαπαιδαγωγήσουν παιδιά ποῦ θά γίνουν γονεῖς. Γιατί κάποτε, κάποτε, θά πρέπει νά ἀναθεωροῦμε τίς νοοτροπίες ποῦ «βρήκαμε» καί νά ἀναλαμβάνουμε τίς εὐθύνες τῶν πράξεών μας. Τό νά γεννᾶς παιδί δέν εἶναι βιολογική ἀνάγκη, εἶναι τεράστια εὐθύνη! Οἱ βιολογικές ἀνάγκες εἶναι ἄλλες… γνωστές καί καθημερινές…

Μέ ἀγάπη

Μαίρη Βούλγαρη"
_____________________
Μαίρη Βούλγαρη: "Ο φόβος φίλε!"

ISBN 9786185053567, σελ. 32, έκδοση 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...