Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

[ παρουσίαση ]

Οι γεωγραφικοί προβληματισμοί και οι χωρικές αναζητήσεις είναι βασικές προϋποθέσεις των περισσότερων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, καθώς οι περισσότερες αντίστοιχες αποφάσεις εξαρτώνται από απαντήσεις σε ερωτήσεις τού τύπου: «Πού βρίσκεται; Τι; Γιατί παρατηρείται αυτό; Τι συνεπάγεται;»

Σε λιγότερο από τρεις δεκαετίες η τεχνολογία των ΓΣΠ έχει αλλάξει δραστικά τον τρόπο θεώρησης αλλά και την προοπτική του χάρτη και των πληροφοριών που περιλαμβάνει. Τα Γεωγραφικά Συστήμ
ατα Πληροφοριών είναι εξειδικευμένα Πληροφορικά Συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη γεωγραφική ανάλυση και χαρτογραφική απόδοση μιας πληθώρας χωρικά ή χωροχρονικά κατανεμημένων φαινόμενων, γεγονότων και δραστηριοτήτων, που εκτείνονται από τις κοινωνικές επιστήμες μέχρι τις επιστήμες του φυσικού περιβάλλοντος, και από τη δημόσια διοίκηση μέχρι τη διαχείριση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Αποτελούνται από τους υπολογιστές, το λογισμικό, τα γεωγραφικά δεδομένα και το προσωπικό, που, ως σύνολο, διασφαλίζουν την αποτελεσματική συλλογή, αποθήκευση, ενημέρωση, διαχείριση, ανάλυση και απεικόνιση κάθε μορφής πληροφορίας με χωρική διάσταση. Στο περιβάλλον τους και με τη βοήθεια των λειτουργιών και των δυνατοτήτων τους, τα υπό μελέτη φαινόμενα αντιστοιχίζονται και αναπαριστώνται γραφικά ως σημεία, γραμμές ή επιφάνειες που, μέσα από την απάντηση χωρικών ερωτημάτων και και τη διεξαγωγή χωρικών αναλύσεων, παράγουν «νέα» πληροφορία.

Tο βιβλίο αυτό είναι απόσταγμα εμπειρίας και γνώσεων πάνω στην επιστημονική περιοχή και την τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Geographic Information Systems), τα οποία καλούνται πλέον να υποστηρίξουν τη διαδικασία λήψης χωρικών αποφάσεων.

Βασίστηκε στη διεθνή κυρίως βιβλιογραφία αλλά και στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο της διδασκαλίας των υποχρεωτικών μαθημάτων Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών αντίστοιχα, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Απευθύνεται στην ευρύτερη ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική κοινότητα και, ειδικότερα, στους φορείς άσκησης χωρικών πολιτικών και σχεδιασμού καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Πολυτεχνικών, Γεωγραφικών και Οικονομικών Σχολών, που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις έννοιες, τις διαδικασίες και τους προβληματισμούς κατά τη διάρκεια της γεωγραφικής ανάλυσης χωρικών δεδομένων. Οι ενότητες και τα κεφάλαια έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να έρθει ο αναγνώστης σε επαφή με βασικές αλλά και εξειδικευμένες θεωρητικές έννοιες των ΓΣΠ και, μέσα από πρακτικές ασκήσεις και εφαρμογές, να κατανοήσει και να διαπιστώσει τους περιορισμούς και τις δυνατότητές τους.


Το βιβλίο μπορείτε να το αποκτήσετε από εδώ.
_____________________________________
Γιώργος Φώτης: "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών"

ISBN 960-446-026-9 - σελ. 362 - τιμή 23,00 ευρώ - έκδοση Οκτωβρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...