Gustav Mahler - Οραματιστής και δυνάστης. Προσωπογραφία μιας προσωπικότητας

[ παρουσίαση ]

Γκούσταβ Μάλερ – oραµατιστής και δυνάστης: µε τις δύο αυτές έννοιες περιγράφει στο νέο του βιβλίο ο δεινός ερευνητής τού Μάλερ Κωνσταντίνος Φλώρος την πολυσύνθετη προσωπικότητα του Aυστριακού συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας (1860-1911).

Παρόλο που οι συνθέσεις του Μάλερ συγκαταλέγονται στα δηµοφιλέστερα έργα του µουσικού ρεπερτορίου και η «εξωτερική» του βιογραφία έχει εν τω µεταξύ περιγραφεί σε σχεδόν εξαντλητικό βαθµό, η«εσωτερική»βιογραφία του παρέµενε, τουναντίον, µια terra incognita έως τώρα.

Εδώ όµως, ο Φλώρος διερευνά για πρώτη φορά –καταφεύγοντας ακόµη και σε αδηµοσίευτα, ως επί το πλείστον, τεκµήρια– και περιγράφει κατά τρόπον περιεκτικό τις επιµέρους όψεις της προσωπικότητας του Μάλερ: την ακλόνητη πίστη του στην «ιερότητα της τέχνης των ήχων» και την απόλυτη επίγνωση της αποστολής του, την αδιαλλαξία του και το ασυµβίβαστο του χαρακτήρα του απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό αλλά και στους άλλους, καθώς και το τεράστιο, ανεξάντλητο απόθεµα της ενέργειάς του.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, αποκαλύπτονται νέοι και µάλιστα απροσδόκητοι συσχετισµοί ανάµεσα στην προσωπικότητα του Μάλερ και στο µουσικό έργο του: πώς, για παράδειγµα, ο ίδιος επεχείρησε να υπερβεί µε τη ∆έκατη συµφωνία του τη σοβαρή κρίση στον γάµο του µε τη νεαρή Alma Schindler, η οποία έτρεφε επίσης συνθετικές φιλοδοξίες, ή, πάλι, πόσο στενά συνδεδεµένη µε τη βιογραφία του είναι πρωτίστως η ασµατική δηµιουργία του, όπως µαρτυρούν, φέρ’ ειπείν, τα Τραγούδια ενός περιπλανώµενου συντρόφου ή το τραγούδι «Έχω χαθεί από τον κόσµο».

Προκύπτει έτσι µια µοναδική στο είδος της προσωπογραφία του Γκούσταβ Μάλερ – εξίσου πειστική, όσο και θεµελιωµένη σε έναν βαθύ, διά βίου δεσµό του συγγραφέα µε το «ερευνητικό αντικείµενό του»· µια προσωπογραφία, η οποία αιχµαλωτίζει τόσο τον έµπειρο γνώστη όσο και τον απλό «εραστή» της µουσικής του Μάλερ.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος, Oµότιµος Καθηγητής Μουσικολογίας στο Πανεπιστήµιο του Αµβούργου, αποκωδικοποίησε τις αρχαιότερες βυζαντινές και σλαβικές µουσικές σηµειογραφίες, απέδειξε την Bυζαντινή προέλευση της σηµειογραφίας του Γρηγοριανού Μέλους και ανέπτυξε µια µέθοδο σηµασιολογικής µουσικής ανάλυσης την οποία εφάρµοσε σε πολυάριθµα έργα διαφόρων συνθετών. Ιδαίτερη βαρύτητα στις έρευνές του έχει η µουσική του Μεσαίωνα και η µουσική του18ου, του19ου και του 20ού αιώνα.

Μεταξύ των µέχρι στιγµής 30 εκδοθέντων βιβλίων του περιλαµβάνονται µονογραφίες για την Ηρωϊκή του Beethoven, για τον Johannes Brahms (3 τόµοι), τον Anton Bruckner, τον Peter Tschaikowsky, τον Alban Berg (2 τόµοι) και τον Györgi Ligeti. Στις πιο σηµαντικές εκδόσεις του ανήκουν η τρίτοµη Universale Neumenkunde (Kassel 1970), ένα τρίτοµο έργο για τον Γκούσταβ Μάλερ (Wiesbaden 1977-1985), όπως επίσης, µεταξύ άλλων, τα βιβλία Musik als Botschaft ([Μουσική ως µήνυµα], Wiesbaden 1985), Der Mensch, die Liebe und die Musik (Ο άνθρωπος, ο έρωτας και η µουσική, Νεφέλη, Αθήνα 2006), Neue Ohren für neue Musik ([Νέα αυτιά για νέα µουσική], Mainz 2006) και Hören und verstehen. Die Sprache der Musik und ihre Deutung ([Ακούω και καταλαβαίνω. Η γλώσσα της µουσικής και η ερµηνεία της], Mainz 2008).

Αρκετά από τα βιβλία του έχουν ήδη µεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Είναι µέλος της Ακαδηµίας Επιστηµών της Έρφουρτ, της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Επιστηµών και Τεχνών, επίτιµος πρόεδρος της Ένωσης Γκούσταβ Μάλερ του Αµβούργου, επίτιµο µέλος πολλών Ιδρυµάτων και επίτιµος διδάκτωρ πολλών Πανεπιστηµίων.

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος έχει γράψει µέχρι στιγµής 5 τόµους για τον Γκούσταβ Μάλερ. Στις 7 Μαρτίου 2010, η ∆ιεθνής Εταιρεία Γκούσταβ Μάλερ της Βιέννης (Internationale Gustav Mahler Gesellschaft) του απένειµε το Χρυσό Μετάλλιο Μάλερ ως αναγνώριση του έργου του.
______________________________________________
Κωνσταντίνος Φλώρος: "Gustav Mahler - Οραματιστής και δυνάστης. Προσωπογραφία μιας προσωπικότητας" - Μεταφραστής: Φούλιας Ιωάννης

ISBN 978-960-211-951-8 - σελ. 384 - έκδοση 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...