Ράινεκε Φουξ - Το παραμύθι της αλεπούς

[ παρουσίαση ]

«Ὁ ἀνίδεος ἀναγνώστης, ποὺ χωρὶς ἄλλη προετοιμασία θἄπαιρνε νὰ διαβάσῃ τὸν «Ράϊνεκε Φοὺξ» τοῦ Γκαῖτε, θὰ δοκίμαζε κάποιο πάντα ξάφνισμα, ἴσως ἀκόμη καὶ κάποια ἀπογοήτευσι, ἔστω καὶ ἂν ἤξερε πὼς τὸ ἔργο αὐτὸ –ὁλάκερο ἐπικὸ ποίημα σὲ δακτυλικοὺς ἑξαμέτρους καὶ σὲ δώδεκα ᾄσματα– εἶνε ἁπλῶς μετάφρασι στὴ σύγχρονη γλῶσσα καὶ μορφὴ ἑνὸς ἄλλου παλαιοῦ γερμανικοῦ ἔπους τοῦ ΙΕ΄ αἰῶνος. Μὲ τὴν ἄχαρη ὅμως αὐτή, κατὰ τὸ φαινόμενο, ἐργασία τοῦ μεγάλου Γκαῖτε συνδέεται ὁλόκληρη «φιλολογικὴ ἱστορία» ποὺ βαστᾷ αἰῶνες καὶ αἰῶνες καὶ περνᾷ ἀπὸ χῶρες καὶ χῶρες σ’ Ἀνατολὴ καὶ Δύσι. Ἡ κατεργάρα ἡ ἀλεποῦ εἶνε ὁ πρῶτος πυρῆνας αὐτῆς τῆς ἱστορίας, μὰ στὸ χιλιετηρικό της ξεδίπλωμα ἀγγίζει τόσα ζητήματα, ξυπνᾷ τέτοιες ἀναμνήσεις, ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τέτοια κοσμοϊστορικὰ γεγονότα, πού, μὰ τὴν ἀλήθεια, δὲ θὰ ἔπεφτε κάτω, ὅσο γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον της, ἀπὸ καμμιὰ ἄλλη "ἀνθρώπινη" ἱστορία.»

Ο οικουμενικός μύθος της αλεπούς γραμμένος από τον Γκαίτε και δοσμένος στην ελληνική από τον εκλεκτό λογοτέχνη Ιωάννη Ν. Γρυπάρη. Οι εκδόσεις Νεφέλη επανεκδίδουν σήμερα τον Ράινεκε Φουξ ακριβώς όπως εκδόθηκε το 1930 χωρίς καμία παρέμβαση ή αλλαγή στην ορθογραφία, τη σύνταξη, τη μορφή εν γένει του κειμένου του μεταφραστή.
_____________________________________________
J. W. von Goethe: "Ράινεκε Φουξ - Το παραμύθι της αλεπούς" - μετάφραση: Ι. Ν. Γρυπάρης

ISBN 978-960-943-3 - σελ. 284 - τιμή 15,00 ευρώ - Σειρά: Παγκόσμια Κλασική Λογοτεχνία - Σύμβουλος έκδοσης: Ε. Κορομηλά - έκδοση Μαρτίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...